Vad innebär egentligen grön el?

Grön el – Hur bra är det?

Om du är som de flesta människor vill du göra det bästa för miljön. Att välja grön el är ett sätt att hjälpa till. Grön el är el som produceras från förnybara energikällor, som vattenkraft, vindkraft och biobränslen. Dessa källor kommer alla från solenergi, som är solens primära kraftkälla. Genom att välja grön el hjälper du till att minska ditt koldioxidavtryck och gör din del för att skydda miljön. Men är grön verkligen grön?

När du hör termen ”grön el”, vad kommer du då att tänka på? Betyder det förnybar energi? Hållbar energi? Ren energi? Fossilfri energi? Allt detta? Det är troligt att det är olika för alla. Sanningen är att det inte finns någon specifik definition av grön el. Detta kan vara både bra och dåligt, eftersom det innebär att företag kan kalla sin el för grön oavsett dess miljöpåverkan. Men det betyder också att konsumenterna har möjlighet att välja gröna elalternativ som överensstämmer med deras värderingar. Det bästa du kan göra som konsument är att söka efter el med bemärkningen Bra Miljöval.

Liknande artiklar

Populära inlägg