Teknikens utveckling

Internet: hur började det?

Internet har förändrat vårt sätt att leva våra liv på flera sätt. Det har skapat möjligheter till kommunikation i hastigheter som vi inte ens 1974 förändrade två män, Vint Cerf och Robert Kahn, världen med uppfinningen av TCP/IP. Denna teknik utgör ryggraden i dagens Internet och gör det möjligt att skicka informationspaket mellan anslutna datorer och nätverk på ett snabbt och decentraliserat sätt. Systemet bygger på att nätverken inte kontrollerar den information som skickas – en avgörande faktor för Internets framgång. Utan TCP/IP skulle vi inte ha internet som vi känner det idag.

År 1969 föddes det första datornätverket. Det kallades ARPANET och kopplade samman fyra universitet med hjälp av en ny teknik som kallades TCP/IP. Denna teknik skulle så småningom förändra världen som vi känner den. I början av 1980-talet började universitet runt om i världen skapa sina egna datornätverk med hjälp av TCP/IP. Ett av dessa nätverk var Sveriges Chalmers tekniska högskola, som 1984 blev hemvist för det första svenska IP-nätverksnumret. Med namnservrar som introducerades 1983 kunde man nu enkelt hämta en dators adress var som helst på Internet.

Konkurrenter till internet

År 1985 infördes de första toppdomänerna för att hantera ett stort antal datorer. Detta var ett stort steg i utvecklingen av Internet. De mest använda tjänsterna i slutet av 1980-talet var telnet, e-post och FTP. Dessa tidiga tjänster banade väg för den utbredda användningen av Internet som vi ser idag. Under 1980-talet skapades olika datornätverk för att maskiner skulle kunna kommunicera med varandra. Vissa av dessa nätverk, t.ex. ARPANET, var öppna och stora, medan andra hade tekniska begränsningar som gjorde dem olämpliga för ett globalt nätverk. Andra växte långsammare än Internet och var därför mindre attraktiva.

Liknande artiklar

Populära inlägg