OVK besiktning i hela sverige

Om du undrar vad en OVK besiktning är, är det en kontroll av att ventilationssystemet fungerar som det är avsett. Inspektören använder en rad mätinstrument för att se till att luftflödena är tillräckliga och går i rätt riktning. Detta är en viktig säkerhetskontroll för att se till att dina anställda andas ren luft och att ventilationssystemet fungerar som det ska.

OVK – En viktig del för fastigheter

En OVK-besiktning är en viktig del av arbetet med att se till att din byggnad uppfyller de nationella miljökvalitetsmålen. Vid inspektionen kontrolleras en rad faktorer, bland annat ventilationen, för att se till att din byggnad är säker och hälsosam att bo i.

OVK besiktning – inspektion av din byggnads ventilation

En OVK besiktning är en viktig del för att se till att byggnadens ventilationssystem fungerar som det ska. Denna typ av inspektion bör utföras innan någon flyttar in och sedan regelbundet med jämna mellanrum beroende på byggnadstyp. I det här blogginlägget går vi igenom vad som kontrolleras under en OVK besiktning och varför det är så viktigt!

Vid varje OVK besiktning ska det kontrolleras att:

  • Att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar och smuts som kan spridas i fastigheten
  • Att instruktioner & skötselanvisningar finns lättillgängliga
  • Att ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett

Liknande artiklar

Populära inlägg